Wij zijn actief en bestellingen worden uitgeleverd zoals u gewend bent. Lees hier welke maatregelen wij hebben genomen en wat mogelijke consequensties zijn van het Coronavirus.

Top (niet ingelogd)

Handhaving gezondheidsreclame op internet

Gebruik van gezondheidsreclame en het verbod op het gebruik van medische uitingen bij voedingssupplementen is sterk gereguleerd. Toch blijft zelfregulering belangrijk, de industrie neemt hierin haar verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd zien we op internet veel ongefundeerde reclame. Het is voor zowel de branche als de consument van belang om dit samen met de overheid beheersbaar te krijgen. Met de komst van Europese wetgeving zijn gezondheidsaanprijzingen van levensmiddelen vastgelegd. De wet staat flexibiliteit in bewoordingen toe. De industrie vindt het belangrijk om voor interpretatiekwesties hierin met zelfregulering verantwoordelijkheid te nemen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit steunt dit initiatief.

Overtredingen op het internet

Helaas vinden op het internet steeds vaker overtredingen plaats, die bovendien niet altijd worden aangepakt. Dit leidt tot oneerlijke handelsposities en dit treft bedrijven die wél volgens de afspraken handelen. Internet blijkt een plaats die moeilijk te reguleren is. Het is voor zowel de branche als de consument van belang om dit samen met overheid beheersbaar te krijgen. NPN praat hierover graag verder met de handhaver(s) van de regelgeving.

Voorbeeldbewoordingen

Als onderdeel van de zelfregulering heeft NPN, samen met partijen uit de branche, gekeken naar bewoordingen voor claims die begrijpelijk zijn voor de consument, in overeenstemming zijn met het wetenschappelijke bewijs en die door hun formulering niet medisch van aard worden. Dit heeft geresulteerd in een database van toegestane en niet-toegestane bewoordingen. Zo mag de toegelaten claim ‘draagt bij tot een normale cognitieve functie’ ook geformuleerd worden als ‘goed voor het geheugen of de concentratie’, omdat geheugen en concentratie deel uitmaken van de cognitieve functie. Daarentegen is ‘verbetert het geheugen’ niet toegestaan. Zo blijft de betrouwbaarheid van de claims voor consumenten gewaarborgd. bron: NPN, januari 2014
Comments are closed.