Top (niet ingelogd)

Voedselveiligheidsplan

Voedselveiligheidsplan

Bij het op de markt brengen van een product onder eigen label bent u als ondernemer verantwoordelijk voor het leveren van een product dat voldoet aan de Nederlandse wetgeving. Deze verantwoordelijkheid heeft u naar uw klanten toe maar ook naar de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit).
 
Triple Pharma biedt haar klanten een unieke mogelijkheid om een abonnement af te sluiten waarmee u uw verantwoordelijkheid richting de NVWA kunt aantonen.

Verantwoordelijkheid

Om te laten zien dat u uw verantwoordelijkheid neemt voor de verkoop van supplementen verwacht de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) dat u een handboek (voedselveiligheidsplan) heeft waarin u aangeeft de voedselveiligheid te garanderen en te waarborgen. De NVWA controleert of uw handboek alles waarborgt wat de wet voorschrijft en of u op de juiste wijze omgaat met de inkoop en opslag van producten. Het handboek is een hulpmiddel om het 'werk' goed uit te voeren.

Abonnementsvorm

Onze kwaliteitsmanager heeft in samenwerking met meerdere consultants een basis voedselveiligheidsplan opgesteld. Samen met uw inbreng wordt dit plan gecomplementeerd tot een volledig werkend voedselveiligheidsplan dat afgestemd is op uw supplementen en uw werkwijze. Het plan wordt digitaal beschikbaar gesteld in een afgeschermde omgeving. Onze kwaliteitsmanager zorgt ervoor dat het handboek up-to-date blijft op het gebied van de wet- en regelgeving en dat u als klant van iedere ontvangen batch over de borging kan beschikken. 

Verplichting

Het verkopen van supplementen is een serieuze aangelegenheid en in de Nederlandse wet- en regelgeving is opgenomen dat u als merkeigenaar de veiligheid moet waarborgen. Wij eisen van onze klanten dat ze serieus met de verkoop van supplementen omgaan en daarom verplichten wij het hebben van een voedselveiligheidsplan.

 

Onderdelen die in het handboek staan

 • Informatie over uzelf en uw bedrijf;
  • Beleidsverklaring;
  • Functieomschrijvingen;
 • Verkoop (waar en aan wie verkoopt u voedingssupplementen);
 • Controle (controle op de supplementen);
 • Opslag (waar bewaart u de supplementen);
 • Distributie (hoe ontvangt uw klant de producten);
 • Procedures, werkinstructies en invulformulieren:
  • Calamiteiten en recall;
  • Controle levering;
  • Controle leverancier;
  • Klachtenregistratie en afhandeling;
  • Beheer en opslag documenten;
  • Bedrijfsreglement;
 • Documenten;
  • Ingangscontroleformulier;
  • Leveranciersbeoordelingsformulier;
  • Inspectielijst hygiëne en onderhoud opslagruimte;
  • Recallplan;
  • Traceerbaarheid testformulier;
  • Registratie schoonmaak;
 • Lijst met ingrediënten die in uw producten zitten met daaraan gekoppeld een risico inventarisatie en borging;
 • Gevarenanalyse;
 • Basisvoorwaardenprogramma.

Wel inbegrepen

 • Up-to-date basis voedselveiligheidsplan inclusief gevarenanalyse;
 • Beschikking tot documenten die de veiligheid per product borgen;
 • Mogelijkheid tot uitprinten van het digitale handboek;
 • Afgestemd op de producten die u bij Triple Pharma inkoopt en verkoopt;
 • Afgestemd op uw werkwijze.

Niet inbegrepen

 • Toegestane claims beoordelen voor label of website;
 • Toevoegen producten van andere leveranciers;
 • Zelf aanpassingen in digitale handboek maken;
 • Productteksten controleren;
 • Kwaliteitsmanager die aanwezig is bij controle NVWA.

Kosten abonnement

Het bijwerken van het handboek en het opstellen van actuele documenten voor borging van de artikelen per batch zijn steeds terugkomende werkzaamheden. Daarom stellen wij het beschikbaar in de vorm van een jaarlijks abonnement dat €599,- per jaar kost. 

Bestellen

Na registratie heeft u toegang de productspecificaties en prijzen en heeft u ook de mogelijkheid het abonnement te bestellen. Zodra wij uw order ontvangen nemen wij contact met u op voor het afnemen van een intake. Na de intake wordt het plan binnen tien werkdagen opgeleverd en ontvangt u persoonlijk toegang tot het gepersonaliseerde digitale voedselveiligheidsplan. Klik hier om het voedselveiligheidsplan direct bij ons te bestellen.

 

 Meest gestelde vragen

Kan ik een product van een andere leverancier toevoegen?

Nee. Als u supplementen betrekt van een andere leverancier dan Triple Pharma kunt u deze niet invoeren/tonen in uw online voedselveiligheidsplan. Indien u een supplement zelf laat maken dient u over een uitgebreider voedsel veiligheidsplan te beschikken. Dit valt niet binnen datgene wat wij aanbieden.

Wat moet ik zelf nog doen als ik dit abonnement afsluit?

Een compleet werkend voedsel veiligheidsplan omhelst veel onderdelen. Wij geven u de informatie die u nodig heeft. Maar u dient zelf het plan te lezen, te gebruiken en aan te vullen met specifieke documenten. U moet denken aan het invullen van formulieren en bijhouden van de door u opgegeven bedrijfsinformatie. Het voedselveiligheidsplan wordt geleverd met een jaarplanning die u als leidraad kunt gebruiken.

Kan ik per maand betalen?

Nee. Het is niet mogelijk per maand of kwartaal te betalen, wij werken enkel met een jaarlijks abonnement.

Waarom zijn de abonnementskosten zo laag?

Het opstellen van een basis voedselveiligheidsplan en bijhouden hiervan is erg prijzig. Daarnaast zijn de kosten voor een laboratorium test en/of het samenstellen van documenten om de batch te kunnen borgen gemiddeld op jaarbasis aanzienlijk. Ter informatie: eenlaboratorium test kost (afhankelijk waar op getest wordt) tussen de € 40,- en €400,- en onze kwaliteitsmanager moet deze controleren en documenteren. Uitgaande dat u 10 producten regelmatig besteld en wij gemiddeld 3x per jaar nieuwe voorraad binnen krijgen zijn dat al 30 borgingen. Als een borging gemiddeld €100,- kost komt dit al op €3.000,- op jaarbasis. Daarnaast moet het basis veiligheidshandboek up-to-date gehouden worden bij veranderingen in de wet- en regelgeving. Doordat wij dit collectief regelen voor onze klanten kunnen wij dit aanbieden voor een relatief laag jaarbedrag.

Kan ik jullie kwaliteitsmanager inhuren?

Dat is mogelijk. Het uurtarief bedraagt € 140,- per uur exclusief reiskosten à €0,39/km.

NVWA komt inspecteren, kan er iemand van jullie bij zijn?

Het is mogelijk dat onze kwaliteitsmanager erbij is tijdens de inspectie. U dient er rekening mee te houden dat dit de nodige voorbereiding behoeft, omdat de kwaliteitsmanager eerst uw complete plan moet doornemen en eigen moet maken. Het is de bedoeling dat u zelf het plan gelezen heeft en gebruikt om de voedsel veiligheid te waarborgen. U bent merkeigenaar en dient zelf aan te kunnen geven waar welke informatie te vinden is. U bent altijd zelf verantwoordelijk en dient de meeste antwoorden op de vragen te geven.

Kan ik starten zonder voedselveiligheidsplan?

Nee. Wij verplichten onze klanten om te werken met een voedselveiligheidsplan. Het verkopen van supplementen is een serieuze aangelegenheid en in de Nederlandse wet- en regelgeving is opgenomen dat u als merkeigenaar de veiligheid moet kunnen waarborgen. Wij eisen van onze klanten dat ze serieus met de verkoop van supplementen omgaan en daarom verplichten wij het hebben van een voedselveiligheidsplan.

Kan ik zelf een voedselveiligheidsplan opstellen?

Het kost enorm veel tijd, energie en kennis van wet- en regelgeving om zelf een compleet voedselveiligheidsplan op te stellen. Daarnaast moet het bijgehouden worden en moet u dan zelf de nodige externr laboratoriumtesten uit laten voeren. Er zijn in Nederland verschillende consultancy bureaus die u kunnen helpen met het opzetten en onderhouden. Maar deze vragen hier fikse bedragen voor. Daarnaast is onze ervaring dat vaak de expertise op het gebied van supplementen ontbreekt.